shoping cart

תקנון האתר

1. אתר Body Talk www.hsbodytalk.com  (להלן:"האתר") משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדי ספורט בבעלות גב' חני שדה ממושב הדר עם, ישראל, כתובת למשלוח דואר: הבציר 7, הדר עם, מיקוד 42935.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או לעשות כל פעולה אחרת בדגמים, גזרות, פריטי עיצוב, תמונות וכיוצא בזאת, המוצגים באתר, בלא קבלת רשות מ- hsBody Talk מראש ובכתב.

3. כל התוכן המילולי והתמונות באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו וכו', הנם בבעלותם הבלעדית של hsBody Talk ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשות מ-hsBody Talk  מראש ובכתב.

4. על רכישות באתר חל הדין הישראלי והוא בלבד.

5. כל התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה/התרשמות בלבד.

6. hsBody Talk מתחייבת לעשות כל שביכולתה כדי לוודא שהמוצרים המפורסמים באתר קיימים בפועל במלאי, אולם לא תישא באחריות ולא תשלם דמי נזק בגין מוצר שאזל מהמלאי, למעט החזר תשלום אם שולם.

7. מועד אספקה - hsBody Talk תספק את המוצרים שיוזמנו באתר תוך 21 יום ממועד הרכישה, ובלבד שבהזמנה נכללו פרטים מלאים ונכונים, ובוצע תשלום.

hsBody Talk לא תישא באחריות לאי אספקה בגין מסירת פרטים שגויים ו/או בגין כוח עליון שימנע את האספקה. בכל מקרה לא תסופק הזמנה לפני ביצוע תשלום.

8. hsBody Talk שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהדבר יחייב תשלום פיצוי כלשהו למזמין.

9. תנאי החלפה - החלפת מוצרים פגומים ו/או מוצרים שסופקו במידה שגויה, תתבצע בכפוף להחזרת המוצרים במצב המקורי ובאריזה המקורית אל hsBody Talk בתוך 14 יום, ובצירוף חשבונית הקנייה.

10. ביטול הזמנה - ביטול הזמנה בתוך 14 יום ממועד ההזמנה כפוף להשבת המוצרים במצב המקורי ובאריזה המקורית בצירוף חשבונית הקנייה המקורית. החזר תשלום יתבצע לאחר ניכוי דמי החזר והוצאות כחוק. התשלום למזמין יבוצע על ידי  זיכוי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצע התשלום.

11. בכל מקרה של שאלה, תקלה, בעיה, הבהרה וכיוצב' ניתן לפנות ל-hsBody Talk בכתובת:  bodytalk.hani@gmail.com .

12. hsBody Talk אינה שומרת את פרטי הלקוחות למעט שם וכתובת דוא"ל, לשם משלוח מידע או ניוזלטר מטעם האתר, שישלחו ללא תמורה, לכל מזמין. המבקש להסירו מרשימת התפוצה ימחק לאלתר מהרשימה.

13. hsBody Talk אינה אחראית על מדיניות שחרור ממכס במדינה אליהם נשלחת ההזמנה – בירור התנאים באחריות המזמין בלבד.